Veesector

De veesector heeft te maken met een grote hoeveelheid aan regels. Bijna allemaal zijn die gebaseerd op de Wet dieren. Ook Europa heeft een belangrijke macht daar waar het gaat om diergezondheid, veetransport en veehouderij.                     

Bustin advocatuur staat alle spelers in de sector bij in procedures tegen de overheid. Vaak is dat het Ministerie van Economische Zaken, Leefomgeving en Innovatie en de toezichthouders van de NVWA. Bustin biedt de sector ook rechtsbijstand tijdens verhoren door de Algemene Inspectiedienst (AID) en bij strafzittingen ten overstaan van de Economische politierechter.

Wouter schrijft regelmatig een column in de periodieke uitgave van Vee & Logistiek. Een aantal van deze columns is hier te lezen.