Bestuursrecht

Bestuursrecht is het rechtsgebied dat de verhouding tussen burgers en overheid beheerst. Denk aan: vergunningen, subsidiebeschikkingen en allerlei soorten van besluiten die de burgers raken.                               

Tegen besluiten van de overheid worden burgers beschermd. Burgers hebben de mogelijkheid om de rechtmatigheid en doelmatigheid van die besluiten door de bestuursrechter te laten toetsen en zonodig te laten vernietigen. Bustin Advocatuur kan u daarbij helpen.